Skip to main content

Smånytt

Gratis pølser fra Gilde

Betjener: Det er ungdommer fra en russegruppe som betjener Gildestanden under Holmenkollmarsjen. (Foto: Stian Schløsser Møller)

DELER UT 3500-4500 PØLSER: Gled deg til målgang! Alle som kommer i mål, får tilbudt gratis pølser fra Gilde. Totalt regner pølseprodusenten med å dele ut 3500-4500 pølser til deltakerne etter målgang.

– Vi regner med at det vil gå mest pølser fra klokka 11 og utover dagen. Da kommer det flere til mål, og i tillegg er nok de som har brukt lengst tid også de som er mest sultne når de kommer i mål, sier aktivitetssjef Torstein Dahl i Gilde som pleier å ha med en gjeng på 10-12 stykker fra en russebuss for å hjelpe til med utdelingen.

– Ungdommene pleier å gjøre en meget god jobb. De er veldig flinke og står på for å gi deltakerne en god pølseopplevelse, sier han.

I tillegg til å dele ut pølser i målområdet håper Torstein at det blir mange Gildeansatte med som deltakere i løpet også.

– Vi har tidligere ikke hatt en egen Gildegruppe som har deltatt. Det har vært enkelte ansatte som har stilt til start, men det har ikke vært organisert noe fra Gilde. Det ønsker vi å endre i 2023, og arbeider nå med å motivere flere til å delta sammen, sier han.

Aerob trening minsker kreftrisikoen

Rosa sløyfer: Alle kan bli ramma, men regelmessig trening er en av tingene som kan forebygge kreft. (Foto: Rolf Bakken)

SULTEFORA PÅ GLUKOSE: En studie gjort ved universitetet i Tel Aviv i Israel konkluderer med at aerob trening kan redusere risikoen for enkelte krefttyper med hele 72 prosent. 

Forskerne mener også å ha funnet svaret på hva som er mekanismen bak den reduserte risikoen. Utholdenhetstrening gjør at kroppen blir så effektiv til å brenne sukker, at kreftceller blir sultefora på glukose. Dermed får de dårligere vilkår for å vokse og spre seg.

I studien ble 3000 personer fulgt over 20 år. De som drev aerob trening med god intensitet, viste seg å ha 72 prosent mindre kreftrisiko. Det samme resultatet ble funnet hos mus.

Forskerne fokuserte i denne undersøkelsen på metastatisk kreft, som vil si kreft som har spredt seg fra sin opprinnelige plass i kroppen, men de mente at trening også kan bidra til å forebygge primær-svulster.

Det var 1011 som stilte til start i Holmenkollmarsjen i fjor

De unge åpner hardere og padler mer

STORE FORSKJELLER: Stipendiat Ove Hukset Sollie og veileder Thomas Johansen Losnegård ved Norges idrettshøgskole har gjennomført en studie kalt «Teknikk-analyse og utvikling blant unge langrennsløpere». Hensikten var å få bedre innsikt i hvordan unge utøvere kan utvikle seg og komme på et høyere nivå.

Et av funnene var at jenter i 14-15-årsalderen presterte mellom 15 og 25 prosent dårligere på skigåing i motbakke på tredemølle enn gutter i samme alder. Kjønnsforskjellen var også den samme for junior- og seniorutøvere.

Andre funn var at de unge hadde en større tendens til å åpne hardere og fikk dermed en større positiv splitt enn de eldre utøverne.

Også i teknikkvalget var det forskjeller. De unge valgte i større grad lavhastighetsteknikk (padling) enn seniorene, som på sin side brukte mer høyhastighetsteknikk (dobbeldans). Utøverne i den yngste gruppa bytta også teknikk oftere enn de eldre.

I forskernes konklusjon heter det: «Fysiske forskjeller påvirker hastigheten og dermed valg av delteknikker, noe som innebærer et behov for å differensiere teknisk trening for ulike aldersgrupper og nivåer.» Forskerne fant også ut at det med tanke på teknikklæring så var det mer effektivt med tilbakemelding fra en kompetent trener enn med selvobservasjon på video.

Langrennstrening: En studie ved Norges idrettshøgskole konkluderer med at både teknikk og disponering av krefter er ferdigheter som kan læres og utvikles. (Foto: Bjørn Johannessen) 

17 nasjoner var påmeldt Holmenkollmarsjen 2022